Helpwch ni i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Help us plan for the future.

Mae Aura yn awyddus i sicrhau ein bod yn gwneud y gorau y medrwn ni. I’n helpu ni gynllunio ar gyfer y dyfodol, byddem yn gwerthfawrogi os gallai cwsmeriaid lenwi’r arolwg DU gyfan yma: https://surveys.mycustomerlens.com/p/5ea9b6e27fd179924fcebda8/5eb918a63b165614b6047c17?Brand=aura-customers Diolch am eich cefnogaeth barhaus. (Dim ond yn Saesneg mae’r arolwg ar gael.)

Aura is keen to ensure we’re doing the best we can for you just now. To help us plan for the future, we would appreciate it if customers could complete the short UK-wide survey here: https://surveys.mycustomerlens.com/p/5ea9b6e27fd179924fcebda8/5eb918a63b165614b6047c17?Brand=aura-customers Thank you for your continued support. (Survey only available in English.)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.